Polityka prywatności

Użytkownicy strony
Firma Adrex, będąca właścicielem strony zlomowanie.glogow.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszej strony zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.
Gromadzenie danych. Strona zlomowanie.glogow.pl gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Cele, dla których zlomowanie.glogow.pl gromadzi dane osobowe:
– poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników;
– bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi
i prawnymi związanymi z zlomowanie.glogow.pl.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku
zlomowanie.glogow.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze rejestracyjne
Korzystanie z pewnych usług wymaga wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Państwa. Jednocześnie możecie Państwo odmówić zgody na wykorzystywanie przez zlomowanie.glogow.pl swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Państwo również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z bazy zlomowanie.glogow.pl i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez zlomowanie.glogow.pl.

Cookies
Serwis prowadzony przez Adrex wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

Adrex informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania http,
– kod odpowiedzi http,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

Można również skasować cookies znajdujące się na Państwa komputerze poprzez opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Ogólne / Usuń pliki cookie.

Numery IP
Podobnie jak większość stron, zlomowanie.glogow.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z zlomowanie.glogow.pl
Wszyscy Użytkownicy zlomowanie.glogow.pl mają możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami zlomowanie.glogow.pl. zlomowanie.glogow.pl przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. W pewnych przypadkach, dla udzielenia pełnej odpowiedzi na pytania Użytkowników, ich adresy e-mail mogą zostać przekazane do naszej Firmy Partnerskiej. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład przy negocjacji ceny i określenia kosztów montażu urządzenia a nawet całej instalacji. Jednocześnie zlomowanie.glogow.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
Strona zlomowanie.glogow.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. zlomowanie.glogow.pl nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o charakterze reklamowym. zlomowanie.glogow.pl popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Niepożądane treści
Dbamy o to aby nasza strona nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Strona nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.