Kasacja pojazdówOferujemy wykonanie usługi kasacji pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawa o recyklingu pojazdów, która to mówi, że jedynie stacje demontażu są uprawnione do przeprowadzania w/w procedury.

ban_kasacja

Przekazując nam pojazd unikają Państwo opłaty OC od nieużytkowanego auta. Płacimy za przekazywane nam pojazdy i oferujemy bezpłatny transport auta. Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania w Wydziale Komunikacji.

Wymagane dokumenty:

DOWÓD OSOBISTY WŁAŚCICIELA POJAZDU
W przypadku współwłasności pojazdu zaświadczenie o demontażu powinni podpisać wszyscy współwłaściciele lub upoważnić do złomowania jedną osobę.
DOWÓD REJESTRACYJNY
Jeżeli dowód rejestracyjny został zagubiony lub zatrzymany przez Policję należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające dane lub kopię dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji.
TABLICE REJESTRACYJNE
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży tablic należy napisać oświadczenie o braku tablic.
KARTA POJAZDU – jeżeli była wydana
W przypadku gdy karta zaginęła lub uległa zniszczeniu należy napisać oświadczenie o zagubieniu KARTY.
UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY
W przypadku gdy pojazd został zakupiony a nie jest jeszcze przerejestrowany, należy przedstawić umowę kupna sprzedaży. Jeżeli jest więcej umów należy przedstawić wszystkie od pierwszego właściciela widniejącego w dowodzie rejestracyjnym do ostatniego nabywcy, który złomuje auto. Umowy muszą być czytelne, posiadające wszystkie niezbędne elementy dla ważności umowy (Kodeks Cywilny).
INNE
W przypadku gdy współwłaścicielem pojazdu jest bank lub firma leasingowa, należy przedstawić zgodę na zbycie pojazdu lub potwierdzenie zakończenia umowy kredytu lub leasingu. W przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela należy przedstawić postanowienie z sądu.


Inne nasze usługi


...

Serwis klimatyzacji

Zobacz więcej »


...

Mechanika pojazdowa

Zobacz więcej »


...

Pomoc drogowa 24h

Zobacz więcej »